Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.04.2024

Przypominamy numer rachunku bankowego Oddziału PZHGP Żary:

Santander Consumer Bank 73 1090 2561 0000 0001 4907 1148


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.03.2024

Msza Św. w intencji hodowców i ich rodzin z okazji ropoczęcia sezonu 2024

W imieniu ks. Henryka Laszczowskiego, kapelana Okręgu Zielona Góra, serdecznie zapraszamy na Mszę Św. w intencji hodowców gołębi pocztowych i ich rodzin z okazji rozpoczęcia sezonu lotowego 2024.

Msza Św. odbędzie się 14 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 w Kościele w Wężyskach koło Krosna Odrzańskiego. Po Mszy Św. ks. Henryk zaprasza wszystkich hodowców na poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców.


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.03.2024

PZHGP Oddział 0370 Żary zleci wykonanie prac w świetlicy oddziałowej położonej przy ul. Czerwonego Krzyża 27 w Żarach.

Zakres prac:

- domurowanie szczytów po remoncie dachu,

- usunięcie zdegradowanej powłoki ze ścian wraz z uzupełnieniem ubytków,

- przygotowanie ścian pod malowanie wraz z zabezpieczeniem antygrzybiczym (powierzchnia – 240 m2).

Oferty proszę składać do wiceprezesa do spraw gospodarczych – Krzysztofa Gielicza lub wiceprezesa do spraw finansowych – Mariusza Błaszczyka

 


Komunikat rachmistrza Oddziału dot. spisów gołębi dorosłych - sezon 2024

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.02.2024

1. Zarządy Sekcji samodzielnie wyznaczają datę, miejsce i charakter spotkania hodowców z danej Sekcji w celu zdawania spisów gołębi.

2. Wszyscy hodowcy mają obowiązek przyjechać w wyznaczonym przez Zarząd Sekcji terminie i miejscu razem z ZEGAREM ESK, DO KTÓREGO SĄ WPROWADZONE GOŁĘBIE, które są zgłaszane do lotów.

3. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na kolejność wprowadzania gołębi, szczególnie tych z tzw. „pierwszej 50”.

4. Gołębiom nie trzeba przypisywać obrączek elektronicznych w zegarze ESK. Wystarczy wpisać numery obrączek rodowych gołębi według określonej kolejności oraz podać ich płeć. Podawanie barwy gołębia jest opcjonalne – można, ale nie trzeba tego robić.

5. Obecność hodowców podczas spotkań wyznaczonych przez Zarządy Sekcji jest obowiązkowa! Po wyznaczonym terminie spisy gołębi nie będą przyjmowane!

6. Po spotkaniu, w trakcie którego zostaną zebrane spisy gołębi, nie należy dokonywać żadnych zmian w spisie gołębi w zegarze ESK! Można przypisać gołębiom obrączki elektroniczne, ale nie można ingerować w sam spis gołębi w zegarze ESK. Spis gołębi w zegarze ESK musi pozostać taki jak w dniu wydruku. Jeżeli jakiś gołąb zginął, to należy pozostawić go w zegarze ESK bez przypisanej obrączki elektronicznej.

7. Wraz z zegarami ESK należy zabrać cały sprzęt (drukarka, matka, kable itd.), który umożliwia podłączenie układu ESK i wydrukowanie protokołów przyporządkowania / list kontrolnych itp. dokumentów, które zawierają spis gołębi.

Hodowcy, którzy używają zegary tradycyjne (tzw. na „gumki”) muszą przynieść co najmniej jeden egzemplarz spisu gołębi na formularzu, który jest dostępny w formie pliku pod poniższym komunikatem. W celu polepszenia czytelności zalecamy wypełnienie komputerowe.

Uwaga! Hodowcy, którzy używają zegary ESK marki Unikon i Topigeon muszą przynieść wykaz gołębi, które zaliczają się do „pierwszej 50”.

8. Wszyscy hodowcy zobowiązani są do przyniesienia zaświadczenia lub jednego egzemplarza spisu gołębi z pieczątką i podpisem lekarza weterynarii potwierdzającymi szczepienie gołębi.

9. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w spotkaniu, to obowiązkowo należy przekazać zegar ESK (z wprowadzonym spisem gołębi) innemu hodowcy, który przyniesie go w wyznaczonym dniu i miejscu.

11. Zarządy Sekcji, w poniższych terminach:

- dla hodowców korzystających z zegara tradycyjnego najpóźniej do 03.04.2024 r. prześlą czytelne zdjęcia lub skany spisów gołębi

- dla hodowców korzystających z ESK najpóźniej do 06.04.2024 r. prześlą pliki ze spisami gołębi zapisanymi przez Kostki ESK na adres e-mail: 0370@wynikilotow.pl.

Ponadto należy dołączyć listę hodowców, którzy złożyli spisy gołębi wraz z podaniem liczby gołębi na spisie. Na tej podstawie zostanie dokonana weryfikacji poprawności wczytania / wpisania gołębi do programu obliczeniowego. Ponadto na tej podstawie zostaną przygotowane Protokoły Komisji Lotowej i Zegarowej dla każdego Punktu wkładań.

Na w/w liście hodowców należy oznaczyć hodowców, którzy korzystają z zegarów tradycyjnych (na tzw. „gumki”). Dla tych hodowców zostaną przygotowane listy startowo-zegarowe.


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.02.2024

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w Sali Folwark Zamkowy przy ul. Folwarcznej 3 w Żarach, odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Żary. Obecność delegatów obowiązkowa.

Zarząd Oddziału Żary


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> Pokaż wpisy z roku 2024 <<

>> Pokaż wpisy z lat 2023-2024 <<

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<